Σεμινάριο εξειδικευμένης κατάρτισης και εφαρμογής προγράμματος «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Βελτιώνουμε το κλίμα στην τάξη. Περνάμε καλά.Μαθαίνουμε ευκολότερα.»

Η  Εταιρεία Σχολικής Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Έρευνας (ΕΣΟΣΕ) στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για την παροχή στήριξης στους εκπαιδευτικούς, διοργανώνει Σεμινάριο Εξειδικευμένης Κατάρτισης για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα:«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Βελτιώνουμε το κλίμα στην τάξη. Περνάμε καλά.Μαθαίνουμε ευκολότερα.».

Τα σεμινάρια θα ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του 2016 και αφορούν στην εφαρμογή ενός προγράμματος κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής που στοχεύει στην διευκόλυνση του εκπαιδευτικού έργου μέσα από τη βελτίωση του κλίματος στην τάξη .Το μεγαλύτερο μέρος των σεμιναρίων καταλαμβάνει  ένα βιωματικό μέρος, το οποίο αποβλέπει στην εκπαίδευση νηπιαγωγών, δασκάλων και καθηγητών στην λειτουργικότερη διαχείριση της τάξης.

Θα χαρούμε ιδιαίτερα να συνεργαστούμε σε μια προσπάθεια διαρκούς αλληλεπίδρασης με τους επαγγελματίες της εκπαίδευσης, καθώς στην διαδικασία αυτή το πιο ενδιαφέρον μέρος, για εμάς, δεν είναι  μόνο η παροχή της γνώσης, αλλά και  οι εμπειρίες που αποκομίζουμε από τη συναναστροφή με τους παιδαγωγούς.

Για επιπλέον πληροφορίες  πατήστε εδώ

Αιτήσεις συμμετοχής μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2015 εδώ