Αλλαγή ώρας Βιωματικού Εργαστηρίου για γονείς: Παιδιά με υψηλές ικανότητες/χαρίσματα: δυναμικές αλληλεπιδράσεις και σχέσεις στην οικογένεια

Η συνάντηση της Τετάρτης 06/05/2015 για το βιωματικό εργαστήριο "Παιδιά με υψηλές ικανότητες και χαρίσματα: συναισθηματική νοημοσύνη και οικογενειακές σχέσεις" μεταφέρεται μισή ώρα αργότερα. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 19.00-21.00.