Αλλαγή ημερομηνίας Βιωματικού Εργαστηρίου για γονείς: Παιδιά με υψηλές ικανότητες/χαρίσματα: δυναμικές αλληλεπιδράσεις και σχέσεις στην οικογένεια

Η συνάντηση της Πέμπτης 12/3/2015, ώρα 18.30-20.30 "Παιδιά με υψηλές ικανότητες και χαρίσματα: συναισθηματική νοημοσύνη και οικογενειακές σχέσεις" μεταφέρεται την Τετάρτη 11/03/2015, ώρα 19.00-21.00