ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

H Εταιρεία Σχολικής Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Έρευνας (ΕΣΟΣΕ) διοργανώνει σεμινάρια και εξειδικευμένες καταρτίσεις από έμπειρους συνεργάτες Σχολικούς Ψυχολόγους. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στα αριστερά της σελίδας όπου εμφανίζονται ανά έτος.