Εκπαιδευτικό υλικό

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων εξειδικευμένης κατάρτισης εκπαιδευτικών και παρέμβασης που υλοποιούνται μέσω του project «ΣΥΝ-ΦΡΟΝΤΙΖΩ» («Connecting for Caring» C4C) παράγεται οπτικοακουστικό και έντυπο εκπαιδευτικό υλικό. Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στις εξειδικευμένες καταρτίσεις των προγραμμάτων του «ΣΥΝ-ΦΡΟΝΤΙΖΩ» (διαζώσης και εξ αποστάσεως) έχουν πρόσβαση σε επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό και ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες για εφαρμογή στην τάξη (τρεις ηλικιακές ομάδες)

Ενδεικτικά:

- Ψυχολογική στήριξη των παιδιών σε καταστάσεις κρίσεων [με ένα επίμετρο για την οικονομική κρίση]

Για το pdf παρακαλούμε πατήστε εδώ