Συνεργάτες

Επιστημονική Ομάδα

Θεοδώρα Υφαντή

Σχολική Ψυχολόγος, Δρ. Σχολικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Παναγιώτης Λιανός

Σχολικός Ψυχολόγος, Δρ. Σχολικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σπυριδούλα Μίχου

Σχολική Ψυχολόγος, Υπ. Διδ. Σχολικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βασιλική Στασινού

Σχολική Ψυχολόγος, Υπ. Διδ. Σχολικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δήμητρα Γεωργογιάννη

Ψυχολόγος, MSc

Άννα Ζαλοκώστα

Ψυχολόγος, ΜSc

 

Οργανωτική Διαχείριση

Σωτηρία Θεολόγη

Πτυχιούχος Φ.Π.Ψ., Πανεπιστήμιο Αθηνών