ΑΡΘΡΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται μέσω του project «ΣΥΝ-ΦΡΟΝΤΙΖΩ» («Connecting for Caring» C4C) και αφορά στην ανάπτυξη μιας επιστημονικής βάσης άρθρων που συνδέει τη θεωρία, την έρευνα και την πράξη. Τα θέματα που αναπτύσσονται σχετίζονται με τη μάθηση, την ανάπτυξη και προσαρμογή των παιδιών και των εφήβων. Πρόκειται για μία βάση επιστημονικών γνώσεων, πληροφοριών και πρακτικών, η οποία δημιουργείται για πρώτη φορά στον ελληνικό χώρο και παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Επιχειρείται με αυτόν τον τρόπο να καλυφθεί ένα σημαντικό κενό που υπάρχει στη σύγχρονη ελληνική βιβλιογραφία και πρακτική.

Αποσκοπεί να παρέχει ενημέρωση και πληροφόρηση με έναν έγκυρο, αξιόπιστο και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο τόσο σε εξειδικευμένο όσο και στο ευρύτερο κοινό (εκπαιδευτικοί, γονείς, ειδικοί ψυχικής υγείας, στελέχη εκπαίδευσης, παιδιά/ έφηβοι).

Περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: α) επιστημονικά άρθρα, β) σύντομες χρήσιμες επισημάνσεις και πρακτικές κατευθύνσεις για αντίστοιχα συγκεκριμένα θέματα που συνήθως απασχολούν τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς ή/και τα παιδιά/ εφήβους, γ) δραστηριότητες, δ) εκπαιδευτικές ταινίες και ε) εκπαιδευτικά παιχνίδια. Απώτερος στόχος είναι η βάση αυτή να αποτελέσει μια χρήσιμη, ουσιαστική και αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης και γνώσης, η οποία θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των εκπαιδευτικών, των γονέων και των υπολοίπων «σημαντικών άλλων», ώστε να στηρίξουν αποτελεσματικά τα παιδιά. Εξίσου σημαντικός στόχος είναι να παρέχει ενημέρωση και γνώση στα παιδιά και τους εφήβους  που αναζητούν αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης για θέματα που τους αφορούν.

Επίσης, στο πλαίσιο των προγραμμάτων εξειδικευμένης κατάρτισης εκπαιδευτικών και παρέμβασης που υλοποιούνται μέσω του project «ΣΥΝ-ΦΡΟΝΤΙΖΩ» («Connecting for Caring» C4C) παράγεται εκπαιδευτικό υλικό (οπτικοακουστικό και έντυπο)

Άρθρα

Αν είστε εκπαιδευτικός δείτε εδώ

Αν είστε γονιός δείτε εδώ

Εκπαιδευτικό υλικό

- Ψυχολογική στήριξη των παιδιών σε καταστάσεις κρίσεων [με ένα επίμετρο για την οικονομική κρίση]

Για το pdf παρακαλούμε πατήστε εδώ