ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

Το  project «ΣΥΝ-ΦΡΟΝΤΙΖΩ» («Connecting for Caring» - C4C)

Το project «ΣΥΝ-ΦΡΟΝΤΙΖΩ» («Connecting for Caring» - C4C) είναι ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα (project) πρόληψης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και παρέμβασης, το οποίο σχεδιάστηκε από την Εταιρεία Σχολικής και Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Έρευνας και το Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, και υλοποιείται με την ευγενική δωρεά του Iδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Χρυσή (Σίσσυ) Χατζηχρήστου, Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.  Το πρόγραμμα αυτό βασίζεται σε μια ολιστική προσέγγιση για την ενίσχυση της θετικής ανάπτυξης, προσαρμογής και στήριξης των παιδιών και των εφήβων στο σχολείο και στην οικογένεια. Στηρίζεται σε σύγχρονες έρευνες από τη διεθνή και την ελληνική βιβλιογραφία και αποσκοπεί στο να συνδυάσει την επιστημονική γνώση, την έρευνα και την εφαρμογή στην πράξη, ώστε να παρέχει χρήσιμες γνώσεις και να αναδείξει καλές πρακτικές για όλους όσοι ασχολούνται και ενδιαφέρονται για τα παιδιά (εκπαιδευτικούς, γονείς, στελέχη εκπαίδευσης, ειδικούς ψυχικής υγείας,) αλλά και για τα ίδια τα παιδιά σχολικής και εφηβικής ηλικίας.

Δείτε την ιστοσελίδα του project Συν-φροντίζω

Δείτε το video του project Συν-Φροντίζω

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος Συν-Φροντίζω υλοποιούνται τα ακόλουθα προγράμματα εξειδικευμένης κατάρτισης εκπαιδευτικών και παρέμβασης

  • Στηρί-Ζωντας,  2011-2012: «Πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτικών και παρέμβασης για την ψυχολογική στήριξη των παιδιών στην περίοδο της οικονομικής κρίσης».

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα δείτε εδώ

  • Ε.Μ.Ε.Ι.Σ., 2012-13: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης κατάρτισης εκπαιδευτικών για την προαγωγή του θετικού κλίματος και της ψυχικής ανθεκτικότητας στη σχολική κοινότητα»

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα δείτε εδώ

  • WeC.A.R.E., 2012 - 2013: Διεθνές Πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτικών και παρέμβασης για την προαγωγή του θετικού κλίματος και της ψυχικής ανθεκτικότητας στη σχολική κοινότητα (Πιλοτική-αρχική φάση)

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα δείτε εδώ

  • WeC.A.R.E., 2013 -2014 : Διεθνές Πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτικών και παρέμβασης για την προαγωγή του θετικού κλίματος και της ψυχικής ανθεκτικότητας στη σχολική κοινότητα (Κύρια φάση)

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα δείτε εδώ

  • WeC.A.R.E., 2014 -2015 : Διεθνές Πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτικών και παρέμβασης για την προαγωγή του θετικού κλίματος και της ψυχικής ανθεκτικότητας στη σχολική κοινότητα

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα δείτε εδώ

  • WeC.A.R.E., 2015 -2016 : Διεθνές Πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτικών και παρέμβασης για την προαγωγή του θετικού κλίματος και της ψυχικής ανθεκτικότητας στη σχολική κοινότητα

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα δείτε εδώ