ΕΣΟΣΕ

Σκοποί

H ΕΣΟΣΕ είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε από εξειδικευμένους επιστήμονες και επαγγελματίες σε ποικίλους τομείς της Ψυχολογίας και της Εκπαίδευσης. Σκοπός της είναι η παροχή υπηρεσιών σε οικογένειες και παιδιά, η επιμόρφωση - εξειδικευμένη κατάρτιση ειδικών ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικών, η παροχή υπηρεσιών σε παιδικούς σταθμούς, σχολεία και ιδρύματα, καθώς και η εποπτεία ειδικών στην ψυχική υγεία και την εκπαίδευση.

Διοικητικό συμβούλιο

Ιδρυτικά Μέλη

Χρυσή Χατζηχρήστου, Πρόεδρος

Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Συνεργάτες

Επιστημονική Ομάδα

Θεοδώρα Υφαντή

Σχολική Ψυχολόγος, Δρ. Σχολικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Παναγιώτης Λιανός