ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παροχή Υπηρεσιών Τηλεσυμβουλευτικής

Η Εταιρεία Σχολικής και Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Έρευνας, κατανοώντας την ανάγκη κατοίκων επαρχιακών και απομακρυσμένων περιοχών για ψυχολογική υποστήριξη,  ανακοινώνει την παροχή υπηρεσιών τηλεσυμβουλευτικής σε εκπαιδευτικούς και γονείς.

Σεμινάριο εξειδικευμένης κατάρτισης και εφαρμογής προγράμματος «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Βελτιώνουμε το κλίμα στην τάξη. Περνάμε καλά.Μαθαίνουμε ευκολότερα.»

Η  Εταιρεία Σχολικής Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Έρευνας (ΕΣΟΣΕ) στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για την παροχή στήριξης στους εκπαιδευτικούς, διοργανώνει Σεμινάριο Εξειδικευμένης Κατάρτισης για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα:«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Βελτιώνουμε το κλίμα στην τάξη. Περνάμε καλά.Μαθαίνουμε ευκολότερα.».

Βιωματικές Ομάδες Συναισθηματικής και Κοινωνικής Ενδυνάμωσης

Βιωματικές Ομάδες Συναισθηματικής και Κοινωνικής Ενδυνάμωσης

Αλλαγή ώρας Βιωματικού Εργαστηρίου για γονείς: Παιδιά με υψηλές ικανότητες/χαρίσματα: δυναμικές αλληλεπιδράσεις και σχέσεις στην οικογένεια

Η συνάντηση της Τετάρτης 06/05/2015 για το βιωματικό εργαστήριο "Παιδιά με υψηλές ικανότητες και χαρίσματα: συναισθηματική νοημοσύνη και οικογενειακές σχέσεις" μεταφέρεται μισή ώρα αργότερα. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 19.00-21.00.

 

Αλλαγή ημερομηνίας Βιωματικού Εργαστηρίου για γονείς: Παιδιά με υψηλές ικανότητες/χαρίσματα: δυναμικές αλληλεπιδράσεις και σχέσεις στην οικογένεια

Η συνάντηση της Πέμπτης 12/3/2015, ώρα 18.30-20.30 "Παιδιά με υψηλές ικανότητες και χαρίσματα: συναισθηματική νοημοσύνη και οικογενειακές σχέσεις" μεταφέρεται την Τετάρτη 11/03/2015, ώρα 19.00-21.00

 

Βιωματικό Εργαστήριο για γονείς: Παιδιά με υψηλές ικανότητες/χαρίσματα: δυναμικές αλληλεπιδράσεις και σχέσεις στην οικογένεια

Παιδιά με υψηλές ικανότητες/χαρίσματα: δυναμικές αλληλεπιδράσεις και σχέσεις στην οικογένεια.

Για το αναλυτικό πρόγραμμα πατήστε εδώ.