Κεντρική σελίδα

H ΕΣΟΣΕ είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε από εξειδικευμένους επιστήμονες και επαγγελματίες σε ποικίλους τομείς της Ψυχολογίας και της Εκπαίδευσης. Σκοπός της είναι η παροχή υπηρεσιών σε οικογένειες και παιδιά, η επιμόρφωση - εξειδικευμένη κατάρτιση ειδικών ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικών, η παροχή υπηρεσιών σε παιδικούς σταθμούς, σχολεία και ιδρύματα, καθώς και η εποπτεία ειδικών στην ψυχική υγεία και την εκπαίδευση.